Make your own free website on Tripod.com

Zóny

Zoznam krajín - rozdelených podµa zón lístku InterRail

Ak sa chcete dozvedie» o niektorej krajine viac – napr. čo sa oplatí vidie», koµko stoja potraviny, ubytovanie, aká je úroveň cestovania a mnoľstvo zaujímavostí, kliknite na niektorú krajinu (resp. zónu) v nasledujúcom zozname:

 

A   Veµká Británia a Severné Írsko, Írska republika

B   ©védsko, Nórsko, Fínsko

C   Dánsko, Nemecko, ©vajčiarsko, Rakúsko

D   Poµsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko

E   Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko

F   ©panielsko, Portugalsko, Maroko

G   Taliansko, Slovinsko, Grécko, Turecko

H   Bulharsko, Rumunsko, Juhoslávia, Macedónia

 

 

 

Kliknite na ątát na mape:

 

 

Fínsko
Nórsko
©védsko
Británia
Írsko
Dánsko
Nemecko
Holandsko Poµsko
Belgicko
Francúzsko
Francúzsko Luxembursko Česká rep.
Slovensko
Rakúsko Maďarsko
©vajčiarsko Rumunsko
Portugalsko Taliansko Slovinsko
Chorvátsko Juhoslávia
©panielsko
Bulharsko
Turecko
Grécko
Maroko